Pályázataink / Bölcsőde kialakítása

Bölcsőde kialakítása 

  

Kedvezményezett neve: Gyarmat Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9326 Gyarmat, Magyar utca 14.

Pályázati konstrukció: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Projekt címe: Gyarmati Aranydió Mini Bölcsőde építése

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00037

Elnyert támogatás: 100 000 000,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Gyarmat Községi Önkormányzat élni kíván a lehetőséggel, amelyet a TOP 1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. pályázat biztosít, ezért a tervezett mini bölcsőde fenntartójaként benyújtjuk pályázatunkat a Gyarmati Aranydió Mini Bölcsőde létrehozására.

 A mini bölcsőde 2 csoporttal tervezett (2x7 fő), mely elkészülte után a Gyarmati Aranydió Óvodával közös intézményi kereteken belül működne. A mini bölcsőde tervezett területe az óvoda melletti üres, önkormányzati tulajdonú telek, erre kerülne új építéssel a mini bölcsőde. A településen jelenleg 1392 fő lakik. Intézményeink: óvoda, iskola, melyek megfelelő körülmények között működnek. Saját háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálat biztosítja az egészségügyi ellátást. Az aktív keresők bejárnak Győr, Pápa és Tét üzemeibe, illetve a mezőgazdaságból élnek.

 A településünkön azonban jelenleg nem működik bölcsőde. A Gyarmati Aranydió Mini Bölcsőde megépítésének fő célja, hogy megoldjuk a kisgyermekek napi ellátását, vagyis javítsuk a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférést a térségben, azért, hogy a szülők dolgozhassanak. Ezen belül részcéljaink az új építés, a minőségi szolgáltatás alapjainak megteremtése, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, a környezetünk megóvása és a gazdaságos működés. Az új minibölcsőde épületében kialakításra kerülne két csoportszoba, két átadóval és egy gyermekmosdóval; egy iroda, egy egyéni fejlesztőszoba; egy tálaló-melegítőkonyha, valamint ezek kiszolgáló helyiségei a jogszabályi előírások figyelembe vételével. A csoportszobák méretének megfelelően összesen 14 fő bölcsődés gyermek befogadására alkalmas az épület (3fő/m2-rel számolva). A minibölcsőde teljes körűen akadálymentesen kerül kialakításra az esélyegyenlőség elvének megfelelően. A minibölcsőde főbejárata akadálymentesen megközelíthetően lesz kialakítva. Az udvaron korszerű játszóudvar létesül: mozgásfejlesztő eszközökkel, játékokkal, ugyanakkor a szomszédos óvodától előírásszerűen kerítéssel elválasztva. A pályázat keretében tervezünk eszközbeszerzést is, melyek a minibölcsőde udvarának kialakításához, a csoportszobához, új épületben kialakítandó új funkciójú helyiségekhez, irodához szükségesek. Az épület igazodik az utcában kialakult állapothoz és a szabályozási tervben előírtakhoz. A telek közművel való ellátása biztosított. A helyiségeket könnyen tisztítható és fertőtleníthető, csúszásmentes burkolattal fogjuk ellátni, a falsarkokat élvédelemmel, valamint mosható lábazattal készítjük el. Az épülethez szükséges gépkocsik tárolása saját telken kialakított parkolóban történne. Az alkalmazott anyagok és szerkezetek korszerű anyagok és szerkezetek. A függőleges tartószerkezetek téglából, a födém fagerendás kialakítással készül. A tető hagyományos, fa szerkezetű. A külső megjelenés és kialakítás igazodik az utcában kialakult állapothoz, településképhez. A tervezett kialakítás révén az épületben a kétcsoportos mini bölcsődében nevelhető, gondozható gyermekek számára vonatkozó előírásokat tartalmazó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és MSZE 24210-1:2012 építészeti szabványban által előírt összes feltétel teljesül, valamint a szükséges funkcionális helyiségek kialakításra kerülnek így. Gyarmat község a kedvezményezett Téti járáshoz tartozik, ugyanakkor nemcsak Tét, de Pápa és Győr központi szerepe sok tekintetben nálunk is érvényesül. A szociális ellátások, különösen a bölcsődei ellátás terén eddig nem tudtunk lépést tartani a városokkal. A Gyarmaton lakóknak ugyanakkor jogos igénye, hogy helyben jussanak a gyermekjóléti alapellátásokhoz, és ne kerüljenek hátrányba amiatt a munkavállalás terén, mert nem megoldott a gyermekük napközbeni felügyelete az effajta területi egyenlőtlenség miatt. A mini bölcsődével a helyi munkaerő-potenciál jelentős növekedését várjuk, egyben pedig a Gyarmaton élő családok életminőségének jelentős javulását. A mini bölcsődei szolgáltatás megvalósulásával a Felhívás fő célja közvetlenül teljesül, mivel javul a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés, 14 új férőhellyel, méghozzá minőségi formában.


« Vissza az előző oldalra!

Gyarmat Községi Önkormányzat - Magyar