HIRDETMÉNY

2020. május 29., 08:56
Partnerségi hirdetmény
Gyarmat településrendezési eszközök módosítása

 

Partnerségi hirdetmény

Gyarmat településrendezési eszközök módosítása

04/7, 04/8, 04/9 hrsz-ú területen Különleges bányaterületkijelölése

Településrendezési tervi eszközök módosítása

(Msz: TT-20309)

 

Gyarmat Község Polgármestere - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdés előírása alapján, és Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(V.12.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint – a TT-20309 munkaszámú „Gyarmat Településrendezési eszközök módosítása” dokumentációt partnerségi véleményezésre bocsátja.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020.(IV.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése előírása szerint, a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A (2) bekezdés előírása szerint a partnerségi véleményeztetés lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

 

A közzétett hirdetmény alapján a témával kapcsolatban a partnerek a 2020. június 12-ig észrevételeket, javaslatokat tehetnek elektronikus levélben történő megküldéssel a polg.hiv.gyarmat@rlan.hu e-mail címre.

 

A teljes tartalmú dokumentáció megtekintéséhez, kattintson IDE!

 

Gyarmat, 2020. május 29.

Tisztelettel:

Szabados Péter

polgármester
« Vissza az előző oldalra!


Gyarmat Községi Önkormányzat - Magyar