Közös Hivatal

 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény

 

Magyarország helyi önkormányzatairól

 

84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.

(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba.

A jogszabályi előírásoknak megfelelve 2013. február 1-én megalakult a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, amelynek települései: Gyarmat (székhely), illetve a korábbi Mórichidai körjegyzőség települései: Árpás, Mórichida és Rábaszentmiklós.

A 2014-es önkormányzati választásokat követően pedig csatlakozási szándékát jelezte Csikvánd és Felpéc község is. A megállapodás szerint e két település 2015. január 1-én csatlakozott a Gyarmati Hivatalhoz.

Jelenlegi igazgatási struktúra:

Gyarmat (székhely): 9126 Gyarmat, Magyar utca 14.

Telefon: 96/480-001

e-mail: polg.hiv.gyarmat@rlan.hu

Tarr Attila - jegyző

Erdődi-Török Gabriella - igazgatás

Horváth Józsefné - helyi adó

Pálffyné Gyenge Csilla, Protár Klaudia- költségvetés, könyvelés

Bedecs-Farner Judit - pénztár (tartós távolléte alatt helyettesíti: Sinkó Petra)

Mórichida (kirendeltség)- ellátja Árpás és Rábaszentmiklós településeket is

9133 Mórichida, Fő u. 131.

Telefon: 96/681-012

e-mail: jegyzo@morichida.net

Németh Dóra - aljegyző

Lakóné Gecsei Magdolna - könyvelés, pénztár

Sipos Judit - költségvetés, könyvelés

Varga Sándorné - igazgatás

Papp Edina - helyi adó

http://www.morichida.hu

Felpéc (kirendeltség): 9122 Felpéc, Dózsa u. 9.

Telefon: 96/551-070

e-mail: polhivfelpec@invitel.hu

http://www.felpec.hu

dr. Nagy Artúr - kirendeltségvezető

Bencze Andrea - költségvetés, könyvelés

Ferenczy Zoltánné - igazgatás

Csikvánd (kirendeltség): 9127 Csikvánd, Rákóczi u. 24.

Telefon: 96/739-438

e-mail: polghivcsikvand@grid-net.eu

http://www.csikvand.hu

dr. Nagy Artúr - kirendeltség-vezető

Csicsai Csilla Noémi - könyvelés, pénzügy (tartós távollét)

 

A képviselő-testületek összetétele megtalálható a http://www.valasztas.hu oldalon.

Gyarmat Községi Önkormányzat - Magyar