Pályázataink / Külterületi utak

Külterületi utakEurópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

 

a) a Kedvezményezett neve: Gyarmat Községi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás

c) a projekt címe, azonosító száma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, 3294634182

d) a szerződött támogatás összege: 160 143 320 Ft

e) a támogatás mértéke (%-ban): 95%

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja a Gyarmaton található 013, 043 és 049 hrsz. külterületi utak járhatóvá tétele, felújítása. A település hagyományos gazdálkodó falu, a külterületek mindegyike művelés alatt van, Ezen területek

elérhetősége javul, továbbá a vadászturizmus minőségi szolgáltatása növekszik. A tervezési terület Gyarmat település külterületén önkormányzati tulajdonban (013, 043 és 049 hrsz.) és kezelésben lévo területeken található. A tervezési szakasz első felén, a külterület/belterület határától 100 m hosszon a meglévő aszfalt burkolatú út állapota meglehetősen rossz. A ~2,90-3,10 m széles út burkolatszélei töredezettek, a burkolat egyenetlen, nyomvályús, több helyen hiányos, kikátyúsodott, a burkolat hálósan összerepedezett, alépítményi hibára utaló jelek sokaságát lehet felfedezni. A 0+100 km szelvénytől a Határ útig az aszfalt burkolatú út sokkal jobb állapotú, bár ezen a szakaszon is megfigyelhetők kisebb kátyúk, nyomvályúk, a burkolat itt is egyenetlen és a burkolatszél ezen szakaszon is több helyen le van törve. Az út két szélén lévő földpadka kissé fel van hízva, ami az árkokba jutó víz bejutását akadályozza, így az a pályaszerkezetbe szivárog. Mindkét oldalon vízelvezető árkok húzódnak, az árkokban a növényzet, fű vágása indokolt már. A Határ úti csatlakozástól az aszfaltburkolatú út átvált murva/földútba. A murva/földút minősége eléggé változatos, egyenetlen, kátyús, több helyen az út közepén felhízások találhatók, személygépjárművel eléggé nehezen közlekedhetők egyes szakaszai. Egyes szakaszok még mezőgazdasági gépekkel is nehezen közlekedhetők esőzések után. A murva/földút mellett a padkák elég jelentős mértékben fel vannak hízva, ami nehezíti a burkolatról az árkokba a csapadékvíz eljutását. Az árkok a mezőgazdasági bejáróknál meg vannak szakítva, állapotuk elfogadható, kissé benőtte a növényzet. A 0+000 ? 0+299,27 km szelvények között a tervezett aszfalt burkolatú út szélessége 3,00 m, kétoldali 1,25 -1,25 m széles murva padkával. A 0+299,27 ? 4+016,20 km szelvények között a

murva burkolatú út szélessége 4,00 m, kétoldali 0,75 ? 0,75 m széles murva padkával. A burkolat oldalesése 2,0 %-os, tetőszelvényes kialakítású. A burkolat átforgatására egy rövid szakaszon az 1+528,76 1+586,93 km szelvények között volt szükség. A tervezési szakasz teljes hosszán kétoldali M22 murvapadkát terveztünk, 1,25 m, illetve 0,75 m-es szélességgel, a tervezett padkák oldalesése 5%. A padkák melletti területrészt is rendezni kell. A tervezett keresztmetszeti kialakítást a Mintakeresztszelvények tervlap mutatja be. A meglévő útburkolat első 100 m-e rendkívül rossz állapotú, ezért a meglévő burkolat teljes cseréjét irányoztuk elő Megrendelővel történt egyeztetést követően. A 0+100 0+299,27 km szelvények között a meglévő burkolat alapként felhasználható. A tervezett két réteg aszfalt ráépítésével, így a meglévő burkolat megerősítésével hosszú távon megfelelő megoldást lehet kialakítani. A 0+299,27 km szelvénytől a tervezési szakasz végéig (4+016,20 km szelvény) murva burkolatú út készül, ahol a kivitelezési munkák megkezdése előtt a meglévő út profilozását el kell végezni. Ezt követően építhető ki a tervezett rétegrend.

Út/útszakasz felújításának indoka

A gazdasági szereplők szállítmányozásának könnyebbítéséből, telephelyükre és/vagy földjeikre eljutásának könnyebbítéséből fakadó fejlesztési igények merültek fel, mely a legfobb indoka a felújítás elvégzésének.

Turisztikai attrakció könnyebb megközelíthetőségéből fakadó igén: a területen található több vadászles és nagyobb vadállomány. A Gyarmati Vadásztársaság szervezésében a vadászturizmus nagy kedvnek örvend Gyarmaton, ahova több belföldi és külföldi vendég is érkezik A fejleszteni kívánt út/útszakasz vízelvezetésből fakadó igények: az út vízelvezetése is megoldódik a fejlesztéssel, így nem, tud az út aláázni, felvizesedni, amit így nem tudnak a nagyobb járművek kigyúrni.

A projekt által érintett terület és a település(ek) gazdasági fejlődése szempontjából fakadó fejlesztési igények: Az utak egységet alkotnak, a gyarmati mezőgazdasági területek nagy része ezen hrsz-ú utak mellett helyezkedik el Pápa irányába. Az útról érhető el a 83-sz főút, így közvetlen kapcsolatot alakítunk ki a főúttal. Ezzel a termény és egyéb szállítási folyamatok útvonal racionalizálódik, nem a falun keresztül kell végighaladni. A 013. hrsz út mellett található a korábbi TSZ is, mely most is hasionló tevékenységet lát el.

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

 

( támogatói okiratban foglalt támogatás összege 40 millió forint feletti: legalább 750 karakter.)

 Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Gyarmat Községi Önkormányzat - Magyar